Loader

Az elérhető rendszerek lekérdezése, kérjük várjon...

Kalkuláció hozzáadása a kosárhoz, kérjük várjon...

Ajánlatának rögzítése folyamatban, kérjük várjon...

Kalkuláció betöltése folyamatban, kérjük várjon...

ÁrBajnok Garancia

Promóciós szabályzat

"ÁrBajnok Garancia – Garantáljuk, hogy nálunk kapja meg a legkedvezőbb árajánlatot”

 1. A promóció szervezője
  1. Az „ÁrBajnok Garancia” promóciós kampány (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője az újház debreceni út korlátolt felelősségű társaság (székhelye: 2038 Sóskút, Szent Orbán út 1., adószáma: 11248600-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-123272; a továbbiakban: „újház debreceni út kft.”.)
 2. A részvételi feltételek
  1. A Promócióban minden olyan személy részt vehet, aki betöltötte a 18. életévét és cselekvőképes, vagy aki a 14. életévét betöltötte és korlátozottan cselekvőképes, de a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket köthet. (a továbbiakban: "Ajánlatkérő").
  2. Az Ajánlatkérő mind saját, mind a hozzákapcsolódó jogi személy nevében részt vehet.
  3. A jogi személyhez való kapcsolódás a következőket jelentheti: A természetes személy
   1. a jogi személy tulajdonosa vagy résztulajdonosa;
   2. a jogi személyben aláírási joggal rendelkező személy;
   3. a jogi személy keretein belüli munkatárs, beleértve a vezető tisztségviselőket, alkalmazottakat és szerződéses munkavállalókat.
 3. A Promóció tartalma
  1. A Promóció keretében az Ajánlatkérő az újház debreceni út kft-től igényelhet egy máshonnan beszerzett árajánlatnál kedvezőbb árajánlatot, jelen Szabályzat feltételek szerint (továbbiakban: „Kedvezőbb árajánlat joga”)
 4. A Promóció időtartama
  1. A Promóció 2023. május 1. napjától visszavonásig tart. A Promóció a 2023. május 1. napjától a visszavonásig történő árajánlatokra érvényes, amelyet a beszerzett árajánlatokkal szükséges igazolni.
 5. A Promóció feltételei
  1. A Promóció az újház debreceni út kft.-nél lefolytatott ajánlatkérésekre vonatkozik.
  2. A Promóció alapján a Kedvezőbb árajánlat jogát kizárólag a Magyarország területén tevékenykedő cégek árajánlatával lehet érvényesíteni.
  3. A Promóció csak abban az esetben érvényes, amennyiben ugyanazon termékek kerülnek összehasonlításra, ugyanazon állapotban, ugyanazon mennyiség esetén és ugyanazon vagy kedvezőbb szállítási feltételek mellett.
  4. A szállítási feltételek bizonyítása az Ajánlatkérő feladata.
  5. A Promóció igénybevételekor egyik árajánlat (azaz sem az újház debreceni út árajánlata, sem a máshol kapott árajánlat) sem lehet 5 naptári napnál régebbi.

 

 

 1. Kivételek
  1. A Promóció nem vonatkozik olyan termékekkel szembeni árkülönbségre az árajánlaton, amelyet az Ajánlatkérő a nem normál áron, hanem bármilyen akciós keretében, termékmegszűnés, kilistázás, szezonvégi kiárusítás, illetve nyitási és újranyitási akció keretében kapott.
 2. Kedvezőbb ajánlat mértéke
  1. A Promóció keretében az újház debreceni út kft köteles az Ajánlatkérő által benyújtott árajánlatnál kedvezőbb árajánlatot tenni az Ajánlatkérőnek, a jelen Szabályzat feltételi szerint.
  2. A Promóció keretében a Kedvezőbb árajánlat jogát úgy lehet érvényesíteni, hogy
   1. az Ajánlatkérő, még az újház debreceni út kft általi árajánlatkiállítás előtt bemutatja a más cégtől megkapott árajánlatot.
   2. az Ajánlatkérő igazolja, hogy az újház debreceni út kft-nél kért árajánlat összege magasabb, mint a máshonnan kapott árajánlat összege.
 3. A Promóció igénybevételének folyamata
  1. A Promóció igénybevételéhez az Ajánlatkérőnek be kell nyújtania az újház debreceni út kft-nek a Promócióban megadott elérhetőségeken (e-mailben: ertkesites@hoszigetelesjoaron.hu vagy személyesen) az újház debreceni út kft-től kapott árajánlatot (amennyiben azt az Ajánlatkérő már megkapta), valamint a máshonnan kapott árajánlatot.
  2. Amennyiben az Ajánlatkérő érvényesítette a Kedvezőbb árajánlat jogát, és azt az Ajánlatkérő meg is kapta, azonban azt, az ajánlat érvényeségi idejéig el nem fogadta, úgy az újház debreceni út kft. nem kötelezhető, hogy eleget tegyen a Kedvezőbb árajánlat jogának.
 4. Záró rendelkezések
  1. Az Ajánlatkérő a Promóció keretében nyújtott kedvezőbb árajánlattétel érvényesítésével elismeri, hogy jelen Szabályzatot megismerte és azt elfogadja.
  2. Az újház debreceni út kft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, indokolás nélkül, egyoldalúan módosítsa jelen Szabályzatot, beleértve a Promócióban való részvétel feltételeit, igénybevételének folyamatát, valamint annak hatályát és időtartamát. Az újház debreceni út kft fenntartja a jogot, hogy bármikor, indokolás nélkül, egyoldalúan felfüggessze vagy megszüntesse a Promóciót. Az újház debreceni út kft a módosításról, felfüggesztésről, megszüntetésről a honlapján (https://hoszigetelesjoaron.hu/) keresztül tájékoztatja a Ajánlatkérőket.
  3. A Promócióra vagy a Promóció egyéb feltételeire, amelyeket ezen Szabályzat nem tartalmaz, a magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései. A Promócióban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
  4. Jelen Szabályzat elérhető a következő linken keresztül: https://hoszigetelesjoaron.hu/argarancia   

 

Nyíregyháza, 2023.05.01

 

Keresse kollégánkat bizalommal!

Nagy Csaba

Nagy Csaba
+36 70 932 5811
ertekesites@hoszigetelesjoaron.hu