Loader

Az elérhető rendszerek lekérdezése, kérjük várjon...

Kalkuláció hozzáadása a kosárhoz, kérjük várjon...

Ajánlatának rögzítése folyamatban, kérjük várjon...

Kalkuláció betöltése folyamatban, kérjük várjon...

Homlokzati hőszigetelés - miért kőzetgyapot?

Kellemes csendes otthon

A zaj stresszt okoz, csökkenti a koncentrálóképességet és rossz közérzetet eredményez. A nem megfelelő hangszigetelés csökkenti az életminőséget. A kőzetgyapot sűrű szálszerkezetének köszönhetően igen jó hangelnyelő tulajdonsággal bír, mivel a hang – mint a levegő mechani­kai rezgése – a kőzetgyapot szálain fellépő súrlódás következtében hővé alakul át.

Ennek köszönhetően a kőzetgyapot hőszigetelések egyúttal hangszigetelésként is funkcionálnak.

 

Élet és vagyonvédelem…

Nagyon fontos, hogy a szigetelőanyagok hő hatására ne fejlesszenek robbanásveszélyes és mérgező gázokat, füstöt, hiszen bebizonyoso­dott, hogy a tűzesetek során sok személy gáz- és füstmérgezést szenvedett. Fenti szem­pontoknak a kőzetgyapot magas ol­vadáspontjával, kiválóan megfelel. A kőzetgyapot ol­vadáspontja magasan 1000 °C felett van, ezáltal képes meggátolni a tűz továbbterjedését, vala­mint megvédeni az egyes épületszerkezeteket, mivel szinte egyetlen épülettűz során sem kelet­kezik ilyen magas hőmérséklet. A kőzetgyapot tűz hatására füstöt, mérgező gázokat nem fejlesztenek, s égve nem csepegnek.

Páraáteresztő

A kőzetgyapot kiváló páraáteresztő képességgel bír, mivel nyílt pórusú szerkeze­téből adódóan a vízpára gyakorlatilag akadály­talanul vándorolhat a kőzetgyapotban, ezért nem képez a szerkezeten páragátat. Ezáltal biz­tosítani tudja az épületszerkezetek lélegzését, páraáteresztését, valamint az építési és hasz­nálati nedvesség eltávozását.

A kőzetgyapot szigeteléssel lélegzik a ház, a lakótér komfortosabbá válik, a külső falak belső felületei melegebbek lesznek, mely elkerülhetővé teszi páralecsapódást, penésze­sedést.

 

Víztaszító

A kőzetgyapot hőszigetelő anyagok teljes keresztmetszetükben víztaszítóak. Ez azért fontos, mert a hőszigetelő anyagok szigetelő képessége nedves állapotban lényegesen rosszabb, mint szárazon. A beépítés előtti tárolás és a beépítés folyamán előfor­dulhat, hogy a kőzetgyapotot például csapadék éri, ilyenkor a felületéről a vízcseppek leperegnek, meggátolva az anyag átnedvesedését.

Alak- és mérettartó

A külső épületszerkezetekben alkalmazott hőszigetelő anyagok igen nagy hőmérsékleti szélsőségeknek van kitéve. A homlokzat nyáron akár 30-40 C°-ra is felmelegedhet, télen viszont akár –20 C°-ra is lehűlhet. A kőzet­gyapot, szálas szerkezetének köszön­hetően ezt a meglehetősen nagy hőmérsékletkülönbséget alakváltozás nélkül el tudja viselni.

A kőzetgyapot alak- és mérettartósságának köszönhetően, a szigetelő lemezek között nem keletkeznek rések, elmozdulások, melyek a hőszigetelő képességet lerontanák.

 

Öregedésálló

A természetes bazalt kőből előállított kőzetgyapot hőszigetelő tulajdonságát a sűrű, finom szálszerkezetek között elhelyezekedő levegő biztosítja. Mivel a kő, mint alapanyag öregedésálló, napsugárzás, szél, vegyszerek, stb. sem károsítják, s a levegő is természetes módon van benne jelen, hőszigetelő képessége időben állandó. A  kőzetgyapot ötven év után is megőrzi eredeti mechanikai és hőtechnikai tulajdonságait, így élet tartama az épület élettartamával megegyező. Gombák, rovarok, rágcsálók nem károsítják.

Természetes anyag, környezet védelmét elősegítő termék

A kőzetgyapot a természetben előfor­duló bazaltból készül. A kőzetgyapot hőszige­telés csökkenti az energiafogyasz­tást, melynek következtében a szennyezőanyagok kibocsátása is csökken. Amikor a kőzetgyapot házon „üzemelni” kezd, három téli hét alatt meg­takarítja azt az energiamennyiséget, amit a gyártására fordítottak! Alkal­mazásával javíthatjuk életminőségünket, és megvédhetjük környezetün­ket a jövő nemzedékek számára.

Kapcsolódó bejegyzések

Keresse kollégánkat bizalommal!

Nagy Csaba

Nagy Csaba
+36 70 932 5811
ertekesites@hoszigetelesjoaron.hu