Loader

Az elérhető rendszerek lekérdezése, kérjük várjon...

Kalkuláció hozzáadása a kosárhoz, kérjük várjon...

Ajánlatának rögzítése folyamatban, kérjük várjon...

Kalkuláció betöltése folyamatban, kérjük várjon...

Az energetikai tanúsításról

Hosszas várakozás után megszületett az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló rendelet. Nézzük, hogy a 2009. január 1-jén hatályba lépő szabályozásról mit kell tudnunk. 2006 májusa óta ismert az épületek ener­getikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V 24.) tárca nélküli miniszteri rendelet. Ez a jogszabály tartalmazza azokat a hőtechnikai követelményeket, amelyeknek egy új épületnek meg kell felelnie. Egyrészt a határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezője nem haladhat meg egy maximális értéket, másrészt az épület feleljen meg a fajlagos hőveszteség-tényező­re vonatkozó követelményértéknek, végül a fajlagos hőveszteség-tényező se haladja meg a maximális értéket. A rendelet meghatároz­za a számítási módszereket is. Nem beszél az épületek energetikai besorolásá­ról, hiszen ez már az új, 176/2008. (VI. 30.) számú kormányrendelet feladata, akárcsak a tanúsítás menetének a leírása is.

Ez a szabályozás ugyanazokra az épületekre vonatkozik, mint a korábbi. Így tehát nem kell tanúsítani például az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, az ideigle­nes, a védetté nyilvánított, valamint a mezőgazdasági rendeltetésű épü­leteket és a huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló sátorszerkezeteket sem. A tanúsítást egyrészt új épületekre kell kiállíta­ni, amennyiben az építési engedélye 2006. május 29-e utáni. A tanúsítvány elkészíttetésé­ről az építtetőnek kell gondoskodni, legkésőbb a használatbavétel bejelentésig. Tanúsítani kell az épületet a lakás eladása, vagy egy évet meghaladó bérbeadása esetén is. A tanúsítványt az épület egészére, vagy egy önálló rendeltetési egységére (laká­sára) lehet kiállítani. A tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat az építtető, illet­ve a tulajdonos biztosítja. A tanúsítványt a rendelet melléklete szerinti formátumban kell elkészíteni. Az energetikai minősítési osztályo­kat az 1. táblázat tartalmazza.

Épületenergetikai szabályozás hogyan tovább?

2009-re létrejöttek az EU konform hazai rendeletek az épületenergetika területén. A rendeletek megszületését sok vita előzte meg, különösen a határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezőjét vitatták sokan. Hogyan tovább? Kiváncsian várjuk.

Keresse kollégánkat bizalommal!

Nagy Csaba

Nagy Csaba
+36 70 932 5811
ertekesites@hoszigetelesjoaron.hu